Wideo-wykłady

Śródzabiegowa protekcja udaru mózgu podczas okluzji uszka lewego przedsionka

Tematyka: udar mózgu, elektroterapia

18 grudnia 2020 r.