Wideo-wykłady

Polska w Unijnym projekcie badawczym "PROFID". Czy to już czas na zmianę wskazań do implantacji ICD w ramach prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego?

Tematyka: elektroterapia

18 grudnia 2020 r.