Wideo-wykłady

Pacjent po przebytym zapaleniu wsierdzia i po usunięciu układu stymulującego. Jakie mamy możliwości dalszego leczenia?

Tematyka: migotanie przedsionków, elektroterapia, niewydolność serca, arytmia

19 stycznia 2021 r.