Wideo-wykłady

Leczenie powikłań elektroterapii – laser czy jednak nie?

Tematyka: elektroterapia, migotanie przedsionków, arytmia, technologia

14 lutego 2022 r.