Wideo-wykłady

Mapowanie nieinwazyjne arytmii – CardioInsight. Nowe formy obrazowania w elektrofizjologii klinicznej?

Tematyka: migotanie przedsionków, elektroterapia, arytmia, innowacje, technologia

14 lutego 2022 r.