Wideo-wykłady

Jak leczyć i optymalizować terapię chorych z niewydolnością serca?

Tematyka: elektroterapia

20 października 2017 r.