Wideo-wykłady

Pacjent z AF i wieloma czynnikami ryzyka - jak leczyć wg najnowszych badań i wytycznych

Tematyka: migotanie przedsionków, elektroterapia, innowacje

17 grudnia 2020 r.