Wideo-wykłady

Pacjent z utrwalonym migotaniem przedsionków. Czy rozważać leczenie zabiegowe? Jeśli tak, to jakie?

Tematyka: elektroterapia, migotanie przedsionków

17 grudnia 2020 r.