Wideo-wykłady

Pacjent z rytmem zatokowym i wskazaniami do ICD. U kogo warto poszukiwać migotania przedsionków i jak?

Tematyka: migotanie przedsionków, elektroterapia

17 grudnia 2020 r.