Wideo-wykłady

Młody pacjent po implantacji ICD w prewencji wtórnej. Typowe problemy i jak im zaradzić

Tematyka: migotanie przedsionków, elektroterapia

17 grudnia 2020 r.