Wideo-wykłady

Pacjent po ablacji migotania przedsionków odczuwa kołatania serca. Czy ablacja była nieskuteczna?

Tematyka: migotanie przedsionków, elektroterapia

18 grudnia 2020 r.