prof. Tomasz Stompór

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych UWM, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Olsztyn