Adrian Szulczyński

Prezes Zarządu Fundacji FaktyMedyczne.pl