dr Stanisław Morawski

Katedra Kardiologii, Wad Wrodzonych Serca i Elektroterapii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze