dr hab. n. med. Paweł Krzesiński, prof. WIM

Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa