Telemedycyna w praktyce

Telemedycyna w praktyce

Telemedycyna, czyli medycyna na odległość to obecnie szybko rozwijająca się gałąź opieki zdrowotnej. Dzięki połączeniu najnowszych technologii z dziedzin informatyki, telekomunikacji oraz ochrony zdrowia niweluje bariery geograficzne i przyśpiesza udzielanie świadczeń zdrowotnych. Pozwala udzielać specjalistycznych porad lekarskich na odległość, a także przesyłać wyniki badań diagnostycznych, dając dostęp do nich w czasie rzeczywistym. Umożliwia ponadto wsparcie pacjenta w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych w zakresie farmakoterapii i zmiany stylu życia, oferując innowacyjne narzędzia samokontroli. Wprowadzenie telemedycyny do codziennej praktyki umożliwi z jednej strony łatwiejszy dostęp do fachowej pomocy, a z drugiej – skuteczniejsze monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. Jej zadaniem jest wsparcie zarówno lekarzy pierwszego kontaktu, jak i specjalistów poprzez umożliwienie świadczenia nowoczesnej, kompleksowej opieki medycznej wraz z edukacją.

Platforma „Telemedycyna w Praktyce” to nie tylko fachowa wiedza z zakresu nowoczesnej medycyny, ale także przykłady wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w praktyce. Chcemy zachęcić lekarzy różnych specjalizacji oraz osoby zarządzające w jednostkach ochrony zdrowia do korzystania z nowoczesnych rozwiązań telemedycznych, które ułatwiają i przyśpieszają pracę, a jednocześnie rozszerzają opiekę nad pacjentem, często zapobiegając nagłej hospitalizacji

Projekt objęty jest Patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i organizowany we współpracy z Komisją Informatyki, Telemedycyny i Infrastruktury PTK.

Organizator

Patronat Honorowy

Patronat

Współpraca